menu

Editorial Board

Tomasz Domański,

Marek Dziekan,

Krzysztof Kuczynski,

Krystyna Kujawinska Courtney,

Andrzej de Lazari,

Elzbieta H. Oleksy,

Malgorzata Pietrasiak,

Eugeniusz Ponczek,

Andrzej Sepkowski,

Alicja Stępien-Kuczynska,

Magdalena Sniadecka-Kotarska

University of Łódź